POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STRONACH HTTPS://PV.IT2.PL ORAZ W FIRMIE INFOTECH2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO lub GDPR) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOTECH2 Przedsiębiorstwo Technik Informatycznych Roman   H e n n i g   z siedzibą w Bieszkowicach (84-206), przy ul. Dębowej 4, dalej oznaczony jako INFOTECH2


Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez właściciela serwisu https://pv.it2.pl

Właścicielem serwisu https://pv.it2.pl jest firma INFOTECH2
Serwis https://pv.it2.pl jest zabezpieczony protokołem SSL. Serwis https://pv.it2.pl prowadzi jedynie gromadzenie adresu IP użytkownika odwiedzającego niniejszy serwis WWW w celach statystycznych poprzez narzędzia firm trzecich "Google Analytics". Żadne inne dane osobowe nie są gromadzone przez serwis https://pv.it2.pl

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez firmę INFOTECH2

Używając skrótu „RODO” (z ang. GDPR) mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Niniejszym firma INFOTECH2 informuje, jakie dane osobowe i w jaki sposób je gromadzi, a bezpieczeństwo i poufność zgdromadzoncyh danych naleźycie chroni u siebie poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

INFOTECH2, jako administrator danych osobowych, gromadzi wskazane dalej dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adresu e-mail oraz nazwę firmy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwane dalej jako („Dane osobowe”).


INFOTECH2 gromadzi dane osobowe w następujących celach:
1. do wystawiania faktur VAT;
2. do kontaktów i wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości handlowych i marketingowych związanych z oferowanymi produktami oraz usługami;
3. do kontaktów telefonicznych, sms i mms związanych bezpośrednio z oferowanymi produktami oraz usługami;
4. do wysyłki drogą pocztową korespondencji handlowej i marketingowej oraz przesyłek kurierskich z oferowanymi produktami.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w INFOTECH2:
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1.1. posprzedażowej obsługi klientów jak reklamacje i gwarancje;
1.2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących INFOTECH2;
1.3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych;
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3. dane osobowe przetwarzane na podstawie innej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4. dane kadrowe i rachunkowe zgodnie z ustawowym okresem przechowywania takich danych.


Prawa osób fizycznych, której dane dotyczą:
1. prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych;
2. prawo do modyfikacji oraz usuniącia swoich danych osobowych;
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do przekazania danych osobowych innemu wskazanemu administratorowi danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych;
6. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.


Sposób zbierania danych osobowych w INFOTECH2:
1. INFOTECH2 nie gromadzi żadnych danych osobowych zaliczających się do szczególnych kategorii danych (dawniej zwanych jako dane wrażliwe);
2. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom lub Administratorom danych osobowych bez pisemnej zgody, osoby której dane dotyczą;
4. INFOTECH2 nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do pozyskiwania, profilowania i podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych jak i wyżej wymienione prawa osób fizycznych p.1 do 7 można składać mailowo lub pisemnie na adresy wskazane na stronie Kontakt.POLITYKA DOTYCZ¥CA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII W SERWISIE HTTPS:PV.IT2.PL


Serwis https://pv.it2.pl używa niezbędnego minimum plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosowaæ serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
W serwisie internetowym https://pv.it2.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do poniższego zapisu.

Co to są Cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta i które są zapisywane do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których możemy się odwoływać pokazując np. multimedia.

Serwis https://pv.it2.pl stosuje niżej wymienione cookies:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny https://pv.it2.pl
- sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)


Poziom ochrony przed cookies ustawia siê w kaądej przeglądarce internetowej:
Poziom ochrony przed cookies moąna ustawiæ w swojej przeglądarce internetowej – aą do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale moąe takąe uniemoąliwiać działanie niektórych funkcji, np. zalogowanie się na konto pocztowe, wypełnienie formularza kontaktoweo, itd. W kaądej przeglądarce internetowej moąna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tutaj cookies.