NEWSY Z BRANŻY

17-03-2023
Nowa dyrektywa EU, od roku 2028 obowiązek montowania instalacji PV

Parlament Europejski przyjął we wtorek kolejną dyrektywę dotyczącą budynków, która określa wprowadzenie od 2028 roku obowiązku montowania instalacji fotowoltaicznych na dachach nowych budynków. Zdodnie z nowymi przepisami, od 2028 roku "0" emisyjne mają być wszystkie nowobudowane bydynki. Natomiast dwa lata wcześniej, bo od 2026 roku "0" emiosyjne mają być wszystkie budynki eksploatowane przez władze publiczne. Pod warunkiem, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
Wszystkie już istniejące budynki mieszkalne poddawane gruntownym remontom mają termin do 2032 roku. To nie wszystko, zgodnie z przyjętymi przepisami, do roku 2030 budynki mieszkalne musza uzyskać co najmniej klasę energetyczną "E", a do 2033 roku klasę "D" w skali od G do A. Oj będzie się działo!

07-10-2022
Jaki czynnik naprawdę ma wpływ na obecną bardzo wysoką cenę energii elektrycznej

pv.it2.pl - Instalacje fotowoltaiczne, doradztwo i serwis.
30-03-2022
Program "Mój prąd - edycja 4", z początkowym budżetem wysokości 350 mln zł wystartuje w połowie kwietnia 2022 r.podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szczegóły programu zostaną przedstawione po 1 kwietnia 2022 na stronach WWW NFOŚiGW. Co wiadomo już dziś?>br> - IV edycja dofinansowania nie obejmie tylko samej fotowoltaiki, ale także dodatkowe urządzenia, jak banki energii oraz inne urządzenia mogące wpłynąć na optymalizację i autokonsumpcję;
- dotacja tylko na instalację samej fotowoltaiki to kwota 4 tys. zł, ale z dodatkami takimi jak bank energii czy magazyn ciepła to już kwota 5 - 7.5 tys. zł;
- udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych to 50%, czyli jak w poprzednich edycjach programu;
- jednak najbardziej istotna informacja, to warunkiem otrzymania dotacji w tej edycji programu jest wybór Net-bilingu.

05-01-2022
Fotowoltaika w Polsce, po zmianach w ustawie o OZE po 1 kwetnia 2022 r.

W dniu 15 grudniu 2021 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku, jakie zmiany niesie ta ustawa w stosunku do instalacji PV, czy to rzeczywiście oznacza koniec opłacalności fotowoltaiki w Polsce?
Istniejące instalacje PV lub te które zostaną podłączone do sieci energetycznej i otrzymają status prosumenta na starych zasadach, działają dalej na starych zasadach przez 15 lat od czasu uruchomienia tego programu.
Wszystkie instalacje PV, które zostaną podłączone do sieci energetycznej po 1 kwietnia 2022 roku, będą już rozliczane na zasadzie tzw. Net-Billingu, a nie jak do tej pory na zasadzie Net-Meteringu.
W NET-BILLINGu cała energia elektryczna wygenerowana w naszej instalacji PV po odjęci auto-konsumpcji (czyli nadwyżka) będzie kupowana przez Zakłady Energetyczne po cenie ustalonej w ustawie. Przez pierwsze dwa lata będzie to wyliczona średnia miesięcznej ceny energii z Towarowej Giełdy Energii. Natomiast od 2024 roku będą używane stawki godzinowe. Dodatkowo w nowym systemie, prosumenci nie będą płacić części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci, podatku VAT oraz PIT od sprzedanej energii elektrycznej, ale to kropla w morzu i nie wielkie oszczędności.
Wyliczona wartość energii (tzw. depozyt prosumencki), pomniejszana o wartość energii pobranej przez nas, będzie objęty 12 miesięcznym okresem ważności, zaczynając od daty zaksięgowania na koncie prosumenta prowadzonym przez Zakład Energetyczny, jednak trzeba pamiętać o jednym, że ceny energii na giełdzie ulegają ciągłym dość dynamicznym zmianom, w skrócie ceny energii zimą mogą znacznie odbiegać od cen energii latem, czyli w okresie kiedy będziemy jej najwięcej produkować i sprzedawać do Zakładów Energetycznych. W praktyce, za pobraną energię będziemy płacić więcej, niż za cenę energii sprzedanej do ZE.
Zatem, czy to koniec fotowoltaiki w Polsce? Wg mojej opinii niekoniecznie, dobrze zaprojektowana instalacja PV ukierunkowana bardziej na auto-konsumpcję lub z magazynem energii dalej będzie dobrze zainwestowanymi pieniędzmi, z tym, że taka inwestycja pozbawiona wszelkich dotacji będzie się zwracała w trochę dłuższym okresie. Eksperci wyliczyli, że w nowym systemie rozliczeń instalacja PV będzie się zwracać na poziomie 10% rocznie, przy rosnących cenach energii elektrycznej to dalej będzie się opłacać. Wiemy, jak zaprojektować i zbudować właśnie taką instalację PV.

03-11-2021
Program "Mój prąd edycja 4", z budżetem wysokości ok. 1 mld zł wystartuje w I kwartale 2022 r.

Pod koniec października 2021 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podjęło decyzję o kontynuacji programu Mój prąd. To bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla indywidualnych inwestorów, ale także dla całego środowiska i całej polskiej energetyki. Więcej prądu z OZE to mniej CO2, a to też wyższa jakość życia.