NEWSY Z BRANŻY

07-10-2022
Jaki czynnik naprawdę ma wpływ na obecną bardzo wysoką cenę energii elektrycznej

pv.it2.pl - Instalacje fotowoltaiczne, doradztwo i serwis.
30-03-2022
Program "Mój prąd - edycja 4", z początkowym budżetem wysokości 350 mln zł wystartuje w połowie kwietnia 2022 r.podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szczegóły programu zostaną przedstawione po 1 kwietnia 2022 na stronach WWW NFOŚiGW. Co wiadomo już dziś?>br> - IV edycja dofinansowania nie obejmie tylko samej fotowoltaiki, ale także dodatkowe urządzenia, jak banki energii oraz inne urządzenia mogące wpłynąć na optymalizację i autokonsumpcję;
- dotacja tylko na instalację samej fotowoltaiki to kwota 4 tys. zł, ale z dodatkami takimi jak bank energii czy magazyn ciepła to już kwota 5 - 7.5 tys. zł;
- udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych to 50%, czyli jak w poprzednich edycjach programu;
- jednak najbardziej istotna informacja, to warunkiem otrzymania dotacji w tej edycji programu jest wybór Net-bilingu.

05-01-2022
Fotowoltaika w Polsce, po zmianach w ustawie o OZE po 1 kwetnia 2022 r.

W dniu 15 grudniu 2021 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku, jakie zmiany niesie ta ustawa w stosunku do instalacji PV, czy to rzeczywiście oznacza koniec opłacalności fotowoltaiki w Polsce?
Istniejące instalacje PV lub te które zostaną podłączone do sieci energetycznej i otrzymają status prosumenta na starych zasadach, działają dalej na starych zasadach przez 15 lat od czasu uruchomienia tego programu.
Wszystkie instalacje PV, które zostaną podłączone do sieci energetycznej po 1 kwietnia 2022 roku, będą już rozliczane na zasadzie tzw. Net-Billingu, a nie jak do tej pory na zasadzie Net-Meteringu.
W NET-BILLINGu cała energia elektryczna wygenerowana w naszej instalacji PV po odjęci auto-konsumpcji (czyli nadwyżka) będzie kupowana przez Zakłady Energetyczne po cenie ustalonej w ustawie. Przez pierwsze dwa lata będzie to wyliczona średnia miesięcznej ceny energii z Towarowej Giełdy Energii. Natomiast od 2024 roku będą używane stawki godzinowe. Dodatkowo w nowym systemie, prosumenci nie będą płacić części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci, podatku VAT oraz PIT od sprzedanej energii elektrycznej, ale to kropla w morzu i nie wielkie oszczędności.
Wyliczona wartość energii (tzw. depozyt prosumencki), pomniejszana o wartość energii pobranej przez nas, będzie objęty 12 miesięcznym okresem ważności, zaczynając od daty zaksięgowania na koncie prosumenta prowadzonym przez Zakład Energetyczny, jednak trzeba pamiętać o jednym, że ceny energii na giełdzie ulegają ciągłym dość dynamicznym zmianom, w skrócie ceny energii zimą mogą znacznie odbiegać od cen energii latem, czyli w okresie kiedy będziemy jej najwięcej produkować i sprzedawać do Zakładów Energetycznych. W praktyce, za pobraną energię będziemy płacić więcej, niż za cenę energii sprzedanej do ZE.
Zatem, czy to koniec fotowoltaiki w Polsce? Wg mojej opinii niekoniecznie, dobrze zaprojektowana instalacja PV ukierunkowana bardziej na auto-konsumpcję lub z magazynem energii dalej będzie dobrze zainwestowanymi pieniędzmi, z tym, że taka inwestycja pozbawiona wszelkich dotacji będzie się zwracała w trochę dłuższym okresie. Eksperci wyliczyli, że w nowym systemie rozliczeń instalacja PV będzie się zwracać na poziomie 10% rocznie, przy rosnących cenach energii elektrycznej to dalej będzie się opłacać. Wiemy, jak zaprojektować i zbudować właśnie taką instalację PV.

03-11-2021
Program "Mój prąd edycja 4", z budżetem wysokości ok. 1 mld zł wystartuje w I kwartale 2022 r.

Pod koniec października 2021 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podjęło decyzję o kontynuacji programu Mój prąd. To bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla indywidualnych inwestorów, ale także dla całego środowiska i całej polskiej energetyki. Więcej prądu z OZE to mniej CO2, a to też wyższa jakość życia.